О проекте ХайВей

Публикуйте на ХайВей свои статьи, фото, видео.

Получайте рецензии и комментарии от сообщества ХайВей на свои публикации.

Зарабатывайте деньги на публикациях.

Общайтесь с интересными людьми.

 

Международная политика  11 марта 2017 03:05:55

Автор: viktor trigub

Ліваки Євросоюзу: діти кривавого Маркса

Марксисти  – зрадники народів!

Tourists take photos of the Marx and Engels statue which has been dressed by promoters of the Nici gift item company in Berlin

Основні європейські країни керуються елітами, де переважають (!) лівацькі, марксистські погляди! Соціалісти, соціал-демократи, зелені, антиглобалісти, комуністи, антифашисти, пірати, червоні, робітничі, інтернаціонал, комінтерн, неотроцкісти, антивоєнні, антикапіталісти… Якийсь неймовірний спектр.

Гляньте, хто засідає у владних кабінетах Франції, Німеччини, Італії, Греції, Угорщини, Словаччини…

Недомарксисти. Саме тому, у тій мутній водичці так успішно працював КГБ, СВР, а нині ФСБ.

Чому в сучасній московії і досі стоять монументи вчителів Гітлера – ворогів Росії – Марксу і Енгельсу? На їх честь названі міста, села, вулиці, площі, заводи? Це говорить лише про розумово-моральну обмеженість вищого керівництва Російської Федерації, яке вийшло з КПСС, КГБ, читало і конспектувало праці вождів, а так нічого і не зрозуміло.

Більше того, очільники РФ періодично і публічно покладають квіточки до бюстів кривавих ідеологів комунізму та свідомо не збираються робити декомунізацію, дати чітку державну оцінку злочинів послідовників Маркса-Леніна-Сталіна. Хоча б так, як це зробили українці та інші цивілізовані народи.

 

Чого варті лише ці цитати:

Адольф Гітлер:«Я не просто борюсь с учением Маркса. Я еще и выполняю его заветы. Его истинные желания и все, что есть верного в его учении, если выбросить оттуда всякую еврейскую талмудистскую догматику».

Энгельс — Бебелю: «Мы должны всеми силами способствовать разгрому России в этом наши мысли сходятся!».

Маркс — Лассалю: «В Германии Россию ненавидят, и… мы провозгласили  войну против русских как революционную миссию Германии».

Всі найбільші диктатори-вбивці ХХ століття були марксистами-інтернаціоналістами. А Маркс і Енгельс, їх натхненники, – стандартними німецькими імперцями-радикалами!

Вже кілька тижнів, я дуже повільно читаю книгу -Николай Сядристый. “Коммуно-мраксизм: ловушка дьявола для рабов”. Це збірка цитат “великих класиків”, упорядкована народним художником України, всесвітньовідомим майстром мікромініатюри, мислителем і незалежним істориком, членом редколегії журналу “Музеї України” Миколою Сергійовичем Сядристим.

Дослідження прекрасно сформатоване за темами. Враховуючи високу концентрацію сенсаційних висловів, я вирішив писати рецензії не на всю книгу, що практично неможливо, а на окремі глави, про ідеї, рішення, які і досі впливають на геополітику.

Після цієї глави, почитайте про принципи Євросоюзу, згадайте їх “підтримку” України у драматичних 2014-15 роках.. Безвіз… Це до слова…

“МАРКС И ЭНГЕЛЬС — ПАНГЕРМАНИСТЫ

«Маркс говорит сильным и властным языком германского империализма, в нем нет и следов гуманитарного интернационала и пацифизма. Он прекрасно сознает расовое призвание германцев цивилизовать славянский восток, в германизации славян он видит прогрессивный революционный процесс и даже почти классические формы германского империализма. А мы-то дураки, думаем, что Маркс был интернационалистом на гуманной подкладке, что он хотел братства народов. Очень наивные люди, все эти русские мальчики, мечтающие о братстве народов…»

(Николай Бердяев, Собрание сочинений, Париж, 1990, т. 4, с. 148 // А.А.Кара – Мурза, Л.В.Поляков, «Русские о большевизме», Санкт – Петербург, изд-во Русского Христианского гуманитарного института, 1999, с.109).

«Лишь германские народы сохраняют моральную силу и способность к историческому творчеству».

Tourists take photos of the Marx and Engels statue which has been dressed by promoters of the Nici gift item company in Berlin

«Славяне совершенно неспособны создать современное государство и они ходом всемирной истории предназначены к германизации».

«Венгрия и славяно-румынские страны вдоль Дуная должны быть германизированы с помощью колонизации и осторожно применяемого принуждения».

«Германия, наконец, после долгого перерыва, снова станет играть первую скрипку, под которую будут плясать остальные народы». Ф. Энгельс (с участием Маркса) (т.13, с.137). (Все эти мысли впоследствии войдут в программу Гитлера. — Н. С.).

188311«Особенность нашего духа» будет заключаться в том, чтобы «атаковать», а ведь существуют еще такие гнилые места, где это весьма необходимо». (Ф. Энгельс, т. 13, с. 281). Такими гнилыми местами Маркс и Энгельс считали Францию, Россию, Голландию, Чехию, Данию, Польщу и т. д. Для них, уверенных пангерманистов, даже Германия была гнилой и, как они считали, сделать ее великой смогут только они.

«Мы должны померяться силами с Францией. Захватить Бельгию, Голландию, Моравию и Богемию. Ну, и, конечно, Чехию, ибо чехи умирающая нация» (Ф. Энгельс, т. 41, с. 130).

В таких статьях как «Революция и контрреволюция в Германии», «Борьба в Венгрии», «Демократический панславизм» Энгельс рассуждает о судьбах малых народов как настоящий шовинист и расист (т. 6, с. 175–186, 289–306). Читая его рассуждения, кажется, что эти мысли взяты из выступлений Гитлера или Геббельса:

Энгельс: «В ближайшей мировой войне с лица земли исчезнут не только реакционные классы и династии, но и целые реакционные народы. И это тоже будет прогрессом» (т. 6, с. 186; «Борьба в Венгрии», напечатано в «Новой Рейнской Газете» 13 января 1849 г., которую издавал Маркс. — Н. С.).

Энгельс: «Мы повторяем: кроме поляков, русских и, самое большее, турецких славян, ни один славянский народ не имеет будущего по той простой причине, что у всех остальных славян отсутствуют необходимые исторические, географические, политические и промышленные условия самостоятельности и жизнеспособности.

Народы, которые никогда не имели своей собственной истории, которые с момента достижения ими первой, самой низшей ступени цивилизации, уже подпали под чужеземную власть или лишь при помощи чужеземного ярма были насильственно подняты на первую ступень цивилизации, нежизнеспособны и никогда не смогут обрести какую-либо самостоятельность.

Именно такова была судьба австрийских славян. Чехи, к которым мы причисляем также моравов и словаков, хотя они и отличаются по языку и истории, никогда не имели своей истории» (т. 6, с. 294; «Демократический панславизм»).

Энгельс: «Славяне — мы еще раз напоминаем, что при этом мы исключаем поляков, — постоянно служили как раз главным орудием контрреволюции. Угнетаемые дма они вовне, всюду, куда простиралось славянское влияние, были угнетателями всех революционных наций» (т. 6, с. 229, «Демократический панславизм», 14–15 февраля 1849 г.).

Но через 2 года отношение к полякам у Энгельса изменилось и стало таким, как впоследствии у Сталина и Гитлера, которые вдвоем решили исполнить мечту Энгельса, захватив Польшу и разделив ее.

Энгельс — Марксу: «Вывод: взять у поляков на западе все, что возможно, занять их крепости немцами, особенно Познань, под предлогом защиты, представить им хозяйничать, посылать их в огонь, пожирать их продукты, кормить их обещаниями Риги и Одессы, а в случае, если бы удалось вовлечь в движение русских, соединиться с ними и вынудить поляков к уступкам. Каждый дюйм, который мы уступаем полякам на границе от Мемеля (Клайпеды. — Н. С.) до Кракова, совершенно разрушает в военном отношении эти и без того до крайности слабые границы и обнажает весь берег Балтийского моря до Штеттина (Щецин. — Н. С.)» (т. 27, с. 242; 23.05.1851 г.).

Энгельс: «Для нас возврат говорящего по-немецки левого берега Рейна — дело национальной чести, германизация отложившихся Голландии и Бельгии — политическая необходимость. Неужели мы можем допустить в этих странах окончательное подавление немецкой национальности, в то время как на востоке славянство подымается все с большей силой? Неужели мы заплатим за дружбу Франции отказом от немецкого характера наших лучших провинций?» (т. 41, с. 130).

Энгельс: «Никто не станет утверждать, что карта Европы установлена окончательно… Обломки народов, которые еще имеются кое-где и которые не способны более к самостоятельному национальному существованию, должны остаться в составе более крупных наций и либо раствориться в них, либо остаться лишь в качестве этнографических памятников, без всякого политического значения» («По и Рейн», т. 13, с. 281).

Маркс: «По моему мнению, Германии давно пора серьезно изучить вопрос об угрожающих ей опасностях. Я убежден, однако, что необходимо, не теряя времени, забить в Германии тревогу» (т. 28, с. 523; 17.04.1855 г.).

Энгельс: «Все эти нелепые чужеземные слова и моды, все излишние иностранные слова мы прогоним туда, откуда они пришли; мы перестанем быть посмешищем для иностранцев и сольемся в единый, неделимый, мощный и так угодно богу — СВОБОДНЫЙ немецкий народ» (т. 41, с. 131).

Энгельс: «Неужели рейнские земли не имеют никакого иного назначения, как служить добычей в войне во имя того, чтобы Россия получила свободу действий на Дунае и Висле? Так стоит вопрос. Мы надеемся, что Германия способна ответить на него с мечом в руке» (т. 13, с. 635; «Савойя, Ницца и Рейн»).

Пангерманистские мысли Маркса и Энгельса были основой всех завоевательских планов Гитлера;

А. Гитлер: «Дунай — это водный путь, который проходит через сердце континента, и поэтому в объединенной нами Европе должен рассматриваться как немецкая река и над ней должен быть установлен полный контроль. Налаживание водного снабжения между Востоком и Западом в этом обширном пространстве целиком зависит от ответа на вопрос, является ли Дунай немецкой рекой или нет» («Застольные разговоры Гитлера», Генри Пикер, Смоленск, «РУСИЧ», с. 387).

medput2Энгельс — Бебелю: «Мы должны всеми силами способствовать разгрому России в этом наши мысли сходятся» (т. 38, с. 135; 01.11.1891 г.).

А. Гитлер: «Дело в том, что на Балтике может быть лишь один хозяин, а Балтика должна стать внутренним морем Германии» («Застольные разговоры Гитлера», Хью Тревор-Рошер, М., Центрполиграф, 2005, с. 377).

А. Гитлер: «По моему мнению, надо превратить Балтику в Германское Средиземное море» (там же — «Застольные разговоры Гитлера», Хью Тревор-Рошер, с. 577).

Маркс — Лассалю: «В Германии Россию ненавидят, и уже в первом номере «Новой Рейнской Газеты» (издаваемая Марксом. — Н. С.) мы провозгласили  войну против русских как революционную миссию Германии» (т. 30, с. 465; 15.09.1866 г.).

А. Гитлер: «Приняв решение раздобыть новые земли в Европе, мы могли получить их в общем и целом только за счет России» («Майн Кампф». А. Гитлер, «Т-ОКО», 1992, с. 118).

Придя к власти, Гитлер захватит почти всю Европу и будет говорить: «Я не просто борюсь с учением Маркса. Я еще и выполняю его заветы. Его истинные желания и все, что есть верного в его учении, если выбросить оттуда всякую еврейскую талмудистскую догматику» («Говорит Гитлер. Зверь из бездны», Герман Раушнинг, М., «МИФ», 1993, с. 148).

Кстати, главным судьей Народного трибунала в Германии Гитлер поставит бывшего московского чекиста и большевика Рональда Фряйслера, а министром пропаганды будет Геббельс, который в юности активно занимался марксизмом.

Геббельс дружил с коммунистом Рихардом Флисгесом, который снабжал его книгами Маркса, Луи Блана, Достоевского. (Курт Рисс, «Адвокат дьявола Геббельс», М., «Центрполиграф», 2000 г., с.24).” – кінець цитати з книги Николай Сядристый. “Коммуно-мраксизм: ловушка дьявола для рабов”.

І ще раз про сучасний Євросоюз, який щойно втратив Англію.

Бути ліваком в Європі нині модно. Що викликає зрозумілу тривогу в колишніх соціалістичних, а особливо у пострадянських країнах. І враховуючи вибори у Франції, Німеччині, можна чекати несподіванок.

Маємо і чіткий червоний пояс – Молдова, Росія, Білорусь, Казахстан. Вже не згадуючи Китай, КНДР, Кубу, Венесуелу…

Одна справа, коли до бюсту Марксу несе вінок карикатурний “агент Заходу” Зюганов, інша – майбутній президент Франції…

І ніхто не застрахований від появи десь у Євросоюзі оновлених Маркса-Гітлера, а на сході, в Росії-Китаї, Леніна-Сталіна-Мао…

Революційна “романтика” миттєво затягує, як і війна.

Саме тому, розуміння марксизму, його критика, на жаль, залишаються актуальними.

Саме про це попереджає Микола Сядристий через свої книги.

Народи не чують… Знову “революції-війни” за абстрактні ідеї?

Віктор Тригуб, редактор журналу “Музеї України”

Ліваки Євросоюзу: діти кривавого Маркса
Ліваки Євросоюзу: діти кривавого Маркса
Ліваки Євросоюзу: діти кривавого Маркса

Публикацию прочитали

Количество просмотров: 6677
delete
viktor trigub
viktor trigub, Киев, свободный журналист "ХайВей" 
Для того, чтобы оценить статью, Вас необходимо войти в систему
Право оценивать рецензии на ХайВей можно получить от редакции сайта по рекомендации одного из журналистов ХайВей
Рекомендаций: +8
Всего комментариев: 13, Всего рецензий: 7
Укажите свой e-mail адрес, если Вы хотите получать комментарии к этому материалу
Подписаться

Для того, чтобы опубликовать сообщение в этой теме, Вам нужно ввойти в систему.

Рецензии

07:31 11/03/17
Журналистское мастерство
Язык и стиль
Форма подачи
Общее впечатление
Василь Чорний Винница
цікавий матеріал
14:13 11/03/17
Журналистское мастерство
Язык и стиль
Форма подачи
Общее впечатление
Правильную книгу читаете тов. Тиригуб!
16:57 11/03/17
Журналистское мастерство
Язык и стиль
Форма подачи
Общее впечатление
Влочега Львов
Цікавий, важливий і актуальний матеріал. Особливо враховуючи те, що не передохли ще всі ті безмозглі литвиненки зі своїми шизанутими інтерпритаціями "рюзькага мору".
19:41 11/03/17
Журналистское мастерство
Язык и стиль
Форма подачи
Общее впечатление
Разных точек зрения в статье нет, комплексной освещенности темы нет. Точка зрения автора не выдерживает критики хотя бы по той причине, что автор здесь в самом начале пишет: "Основні європейські країни керуються елітами, де переважають (!) лівацькі, марксистські погляди!" Следуя логике автора (исходя из нижеизложенного в статье), получается, что во всей Европе элита (не простолюдины!) до краев наполнена дураками, а автор статьи и его немногие рецензенты озеленители люди очень умные. И в эту самую Европу украинская элита из кожи вон лезет, чтоб жить с ними в теснейшей дружбе!
Я в предыдущей рецензии на работу Виктора писал, что автор до сих пор так и не сумел отделить зерна от плевел! В работах Маркса, Энгельса, Ленина была не одна шелуха, не одни плевела! Были и зерна! И зерен было немало, и зерна эти были буквально золотые! Получается, что элита европейских стран те зерна видит, а автор и его озеленители либо слепы, либо специально читателям вешают лапшу на уши!
Первое же предложение в этой статье, выделенное крупным шрифтом: "Марксисти – зрадники народів!" является ложью! Все знают, что власовцы предатели Родины, предатели нашего народа, а они состояли в основном из русских. Так вот, утверждение автора аналогично тому, если мы напишем: "Все русские предатели народа!" Что, очевидно, является глупостью! Маркс, Энгельс, Ленин, Троцкий и К – это евреи. Ближе к истине был бы тезис, что "Иудеи – предатели народов!", хотя и здесь не все однозначно.
Нынче в Украине рулят евреи, и люди в открытую пишут о геноциде народа Украины со стороны власти (http://www.zvistka.net/2017/02/12/врачи-бьют-тревогу-это-геноцид-украин /), но есть же и такие евреи, как Эдуард Ходос!
Держава наша Украина уже де-факто не вчера и не позавчера раскололась на три части: часть наших отцов и дедов, часть нацистская бандеровская и третья часть нацистско-религиозная - иудейский Каганат. Де-юре это разделение еще не закреплено и идет дальнейшая борьба за втирание в умы народа Украины насущности этого раздела, а также за принадлежность конкретных областей, районов и сел к той или иной указанной выше части. В Донбассе идет кровавая бойня, имеющая основной целью зачистку территории от Гоев (читай - славян), но в украинских СМИ эту бойню представляют не иначе, как агрессию Кремля. Можно, конечно, предположить, что и в Кремле есть еврейская прослойка, которая мечтает со временем переселиться в новый Каганат на территории нынешней Украины, но, судя по еврейскому съезду в Днепре, основная забота о достижении поставленной цели лежит на украинских евреях.
О жгучих проблемах нашей Неньки автор почему-то не желает писать…
20:29 11/03/17
Журналистское мастерство
Язык и стиль
Форма подачи
Общее впечатление
Сергей Власов Луганск
Если из текста полностью убрать цитирование книги Н. Сядристого, то авторских мыслей остаётся совсем ничего...
Понятен и смысл публикации. В духе так называемой декоммунизации - это самое то - и патриотично, и псевдонаучно. Как говорится, Микола Сядристий надергал цитат из классиков, а viktor trigub - у него.
21:10 11/03/17
Журналистское мастерство
Язык и стиль
Форма подачи
Общее впечатление
1. Майстерно!
2. Браво! Дуже цікаво!
3. Доказово!
4. Корисно буде всім...
23:14 11/03/17
Журналистское мастерство
Язык и стиль
Форма подачи
Общее впечатление
ivp_paster Тернополь
І ніхто не застрахований від появи десь у Євросоюзі оновлених Маркса-Гітлера, а на сході, в Росії-Китаї, Леніна-Сталіна-Мао…

Комментарии

Василь Чорний Винница
Рекомендует этот материал. Почему? цікаво
07:31 11/03/17
Влочега Львов
Рекомендує цей матеріал. Чому? Чудовий матеріал.
10:36 11/03/17
Рекомендует этот материал. Почему? Шовинисты как есть
12:04 11/03/17
Влочега Львов
Це точно! bravo
Літвінєнки на повну голову evil
12:50 11/03/17
Petro Boriwiter Запорожье
А ще і Василь Грозін з ФСБ Росії.
18:28 11/03/17
Влочега Львов
Ну а як без них?
Ти ж розумієш, що ХВ перекупили щоб знищити українство і пропогувати трупний сморід "рюзького мору", дикого бесзаконня, наглої брехні і вічної боротьби, без якого не можуть існувати кацапська мерзота.
20:33 11/03/17
Petro Boriwiter Запорожье
Він мене вже місяць дістає. Надіється що я зірвуся і пошлю його, та не на того натрапив. Я з ним можу спокійно розмовляти допоки або цар, або осел не помре.
20:49 11/03/17
Рекомендует этот материал.
14:13 11/03/17
Petro Boriwiter Запорожье
Рекомендует этот материал.
18:27 11/03/17
Сергей Власов Луганск
"Тайны микротехники" - так называется по-настоящему увлекательная книга Н. Сядристого - этого знаменитого украинского мастера микроминиатюры.
Вот о ней бы поговорить, а не модном нынче на Украине "мраксизме"...
20:38 11/03/17
Рекомендує цей матеріал. Чому? Рекомендую самому широкому колу!
21:11 11/03/17
Геннадий Москаль Днепропетровск
Рекомендует этот материал.
21:42 11/03/17
Khomiakltr Киев
Рекомендует этот материал. Почему? Стаття актуальна і напевно буде цікава широкому загалу в Україні і в РФ.
12:16 14/03/17

Live

50 сек. назад

Евгений Вермут комментирует материал ЛИСТИК

1 мин. назад

Евгений Вермут комментирует материал ЛИСТИК

4 мин. назад

Сергей Кувалда рекомендует материал ЛИСТИК

19 мин. назад

Сергей Кувалда комментирует материал Запрещённые в СССР военные фото

28 мин. назад

Белка Белкина комментирует материал ЛИСТИК

28 мин. назад

Белка Белкина рекомендует материал ЛИСТИК

30 мин. назад

Евгений Вермут комментирует материал ЛИСТИК

47 мин. назад

Сергей Кувалда комментирует материал Запрещённые в СССР военные фото

51 мин. назад

Наталія Безсонова комментирует материал ЛИСТИК

56 мин. назад

Наталія Безсонова рекомендует материал ТАМ, ДЕ ГОРИ, ПОЛОНИНИ…

57 мин. назад

Наталія Безсонова пишет рецензию на публикацию ТАМ, ДЕ ГОРИ, ПОЛОНИНИ…

57 мин. назад

Евгений Вермут комментирует материал ЛИСТИК

1 час. назад

Литвиненко Анатолий комментирует материал ВИР БРЕХНІ В УКРАЇНІ

1 час. назад

Наталія Безсонова комментирует материал ЛИСТИК

1 час. назад

Евгений Вермут комментирует материал ЛИСТИК

1 час. назад

Андрей Андрей рекомендует материал Запрещённые в СССР военные фото

1 час. назад

Евгений Вермут комментирует материал ЛИСТИК

1 час. назад

Андрей Андрей комментирует материал ЛИСТИК

1 час. назад

Наталія Безсонова комментирует материал ЛИСТИК

1 час. назад

Евгений Вермут комментирует материал ЛИСТИК

1 час. назад

Наталія Безсонова рекомендует материал ЛИСТИК

1 час. назад

Евгений Вермут комментирует материал ЛИСТИК

1 час. назад

Евгений Вермут комментирует материал ЛИСТИК