О проекте ХайВей

Публикуйте на ХайВей свои статьи, фото, видео.

Получайте рецензии и комментарии от сообщества ХайВей на свои публикации.

Зарабатывайте деньги на публикациях.

Общайтесь с интересными людьми.

 

Наука  12 мая 2013 11:13:46

Ерос і Бахус: війна і мир

Ерос і Бахус: війна і мир
При цьому дискурс про вживання алкоголю є вкрай медикалізованим.

Алкоголізм розглядають як хворобу, а епізодичні випадки вживання алкоголю розцінюються як загрозливі з точки зору формування фізіологічної й психологічної залежностей. Цей погляд не дає зрозуміти, чому люди прихиляються до чарки, чому дехто починає зловживати алкоголем. Наркологи звертають увагу на те, що вживання алкоголю має різні форми залежно від статі, віку й соціального статусу. Спроби пояснити ці відмінності зводяться, як правило, до опису відмінностей в соціальних умовах життя (Гавенко В.Л., Коржакова Г.А., Кожина А.М., Коростий В.И., Демина О.О. Наркология: Учебное пособие.  Ростов-на-Дону: Феникс, 2003; Пелипас В.Е., Мирошниченко Л.Д. Алкогольная политика в России: история вопроса // Вопросы наркологии. 2002. № 6. С. 37-43; Егоров А.Ю. Рано начинающийся алкоголизм: современное состояние проблемы // Вопросы наркологии. 2002. № 2. С. 20-28). Основна увага соціологів зосереджена на випадках зловживання алкоголем, ситуаціях, коли вживання алкоголю стає безконтрольним та виходить за межі норми (Zdravomyslova E., Chikadze E. Scripts of Men’s Heavy Drinking // Idatutkimus. 2000. Vol. 2. P. 35-52;  Заиграев Г.Г. Пьянство в России как реальная угроза национальной безопасности // Социологические исследования. 2001. №11. С. 69-76; Дмитриев В.К. Критические исследования о потреблении алкоголя в России. М.: Русская панорама, 2001). Натомість не зовсім дослідженою залишається сфера позитивного сприйняття алкоголю, його роль в повсякденному житті; культурних механізмів, що формують і підтримують уявлення про норму. У багатьох культурах можна знайти позитивну оцінку ролі алкоголю в різних контекстах – сімейних святах, дружньому спілкуванні, любовних / сексуальних відносинах (Heath D. Drinking and pleasure across cultures // Peele S., Grant M. (Еds.). Alcohol and Pleasure: A Health Perspective. Philadelphia: Brunner/Mazel, 1999. P. 61-72). Вживання алкоголю має різні смисли для учасників соціальної дії. Набір цих смислів доволі широкий: від предмета статусного споживання, способу організації дозвілля до методу зняття стресу, подолання комплексів та внутрішніх заборон. Дослідження західних соціологів продемонстрували, що в повсякденні люди зазвичай приписують алкоголю здатність збільшувати їхню сексуальну активність і привабливість. Проведене в Фінляндії дослідження вживання алкоголю на дискотеках засвідчило, що чоловіки п'ють для подолання сором’язливості, яка виникає при знайомстві з дівчатами (Kruse L. Teenage drinking and sociability // Urban Live. 1975. Vol. 4 (1). P. 55—78). Опитування фінських студентів продемонструвало позитивну роль алкоголю для зав’язки сексуальних знайомств; при цьому чоловіки акцентують на збільшенні соціальної й сексуальної цілеспрямованості, жінки – створенні контексту ліберальніших сексуальних цінностей і норм (Haavio-Mannnila E., Kontula O., Weinberg M.S., Sprecher S.  Sex, alcohol and gender: A study of Finnish university students // Nordisk Sexologi. 1990. Vol. 8. P. 268—281). Уявлення про вживання алкоголю, як і сексуальну поведінку, є морально забарвленими, тобто є предметом вибору й оцінки окремих індивідів (добре / погано, правильно / неправильно, достойно / недостойно, корисно / шкідливо). Мораль, як соціальний феномен, що впливає на повсякдення індивідів, в дослідженні Йорга Бергманна й Томаса Лукмана поділяється на два види: високу й повсякденну. Перша кодифікована, жорстко визначена в несуперечливих нормах, поширюється на всіх. Друга рухома, залежить від конкретного контексту, кожного разу змінюється в процесі щоденних взаємодій (Bergmann J., Luckmann T. Moral und Kommunikation // Bergmann J., Luckmann T. (Hrsg.).  Die kommunikative Konstruktion von Moral. Band 1. Structur und Dynamik der Formen moralischer Kommunikation / Opladen: Westdeutсher Verlag, 1999. S. 13-39). Вона забезпечує можливість оцінки подій у категоріях істинного / хибного (хорошого / поганого), в рамках цієї моралі оцінюється не дія як така, а суб’єкт. У рамках повсякденної моралі є можливість вибору способу дії і, залежно від цього вибору, оцінюється сам суб’єкт. Висока мораль має приписи щодо того, кому (вік, стать), у яких ситуаціях, які алкогольні напої можна пити. Ці приписи кодифіковані законодавством, містяться в медичному дискурсі. Так, медичні дискурси забороняють вживання алкоголю дітям, вагітним жінкам, законодавство забороняє вживання алкоголю на робочому місці, водіям автотранспорту і т. д. Також існують медичні й законодавчі обмеження щодо сексуальної поведінки. На думку соціологів емоцій, повсякденна мораль впливає на емоції, які індивід переживає в процесі і після здійснення ним певних дій. Розповіді про вживання алкоголю при сексуальній взаємодії проблематизуються у зв’язку з тим, що містять потенційний конфлікт, який оповідачі часто не усвідомлюють. Суть конфлікту полягає в протиріччі правил сексуального спілкування та вживання алкогольних напоїв. Даний конфлікт є прихованим і неосмисленим, оскільки на загальнокультурному рівні алкоголю приписують роль засобу, що сприяє налагодженню комунікації. Таке трактування алкоголю відтворюється й підтримується рекламою, кінематографом, телебаченням. Так, у рекламі пива ми бачимо друзів, яким вдається роками підтримувати дружні відчуття завдяки спільному вживанню цього напою. Вживання алкоголю зазвичай є колективною практикою, яке маркує свята, сприяючи створенню специфічної святкової атмосфери. Крім того, вживання алкоголю ритуалізоване. Завжди існують негласні правила: кому, які напої і в якій послідовності пити, що при цьому казати чи робити. Алкоголь у буденній свідомості також пов'язується з ейфорійним ефектом. Все це дає змогу розглядати алкоголь як засіб, що полегшує спілкування між статями. Потенційна конфліктність сексуального спілкування й вживання алкоголю пов’язана з тим, що на рівні повсякденної моралі алкоголь розглядається як засіб, що не лише веселить, а й сприяє втраті контролю за власною поведінкою. Із п’яної людини немов знімається необхідність здійснювати моральний вибір, відповідати за власні вчинки. Найчастіше люди пояснюють сексуальне спілкування під впливом алкоголю ситуаційними факторами. Водночас поведінка сучасної людини у сексуальній, шлюбній, любовній сферах все більше раціоналізується, управляється моральними нормами, а не а не індивідуальними інтересами й потребами (Гидденс Э. Трансформация интимности. Сексуальность, любовь и эротизм в современных обществах. СПб.: Питер, 2004).

Існує кілька типових ситуацій сексуального спілкування, які пов’язані з вживанням алкоголю.

Сексуальний дебют. Типовою ситуацією сексуального спілкування, яка часто пов’язана з вживанням алкоголю, є перший сексуальний досвід. Сексуальна ініціація зазвичай відбувається в підлітковому чи юнацькому віці. Спільною смисловою рамкою набуття першого сексуального досвіду є проведення вільного часу в компанії приятелів. Спілкування в компанії супроводжується розпиванням спиртних напоїв, піснями під гітару, відвідуванням дискотек. Вживання алкоголю тут не просто сприяє встановленню емоційного контакту, воно виявляється широким смисловим контекстом, який визначає молодіжне спілкування. Воно є практикою, що маркує «дорослість» та ті форми поведінки, які з нею пов’язані. Алкоголь стає засобом, що знімає заборони, які діяли в щоденному, контрольованому дорослими, житті. Місцем ситуації сексуального дебюту в молодіжній компанії часто стає дача чи село, де молодь відпочиває під час літніх канікул. Цей контекст передбачає можливість свободи дій. Друге місце дії – молодіжна вечірка, організована з приводу якогось свята, наприклад, Нового року чи дня народження. Характерно, що перший сексуальний досвід, пов'язаний зі спілкуванням у компанії, який супроводжується розпиванням алкоголю, не призводить до тривалих відносин. Події оцінюються під впливом пориву чи просто як спровоковані великою кількістю випитого алкоголю. Моральні оцінки сексуального дебюту, пов’язаного з вживанням алкоголю, гендерно забарвлені. Розповідь про вживання алкоголю виявляються для жінок способом пояснення того, чому їм довелося відійти від ідеальної моделі сексуального дебюту. Чоловіки ж у цій ситуації розглядають алкоголь як своєрідного помічника, засіб, який дав їм змогу подолати психологічний бар'єр, здобути новий досвід: важливішим виявляється сам факт події, ніж її нормальність / правильність.

Знайомство (початок сексуальних відносин). Найменш проблематичними є розповіді про знайомство, флірт, зав’язування відносин за умов розпивання алкоголю, які не були травматичними (тобто не мали негативних наслідків, не були пов’язані з насиллям). Саме контекст колективного спілкування дає змогу безболісно зав’язати знайомство, алкоголь – подолати сором’язливість, перейти до еротичного спілкування. Алкоголь стає частиною гри, флірту. Таке розуміння ролі алкоголю в сексуальному спілкуванні притаманне традиційному сценарію розвитку відносин, що передбачає секс після певного періоду ритуалізованих взаємин. У цьому випадку алкоголь використовується як кінцевий етап зваблення. Романтична вечеря з пляшкою вина чи просто спільна випивка закінчуються сексуальним зближенням. Розповіді про вживання алкоголю в ситуації зав’язки сексуальних відносин мають позитивну оцінку і не містять каяття чи мук совісті. Алкоголь тут або ініціює соціальні схвалені відносини флірту, або сприяє виникненню сексуального спілкування. Партнери відчувають взаємний інтерес, відносини не закінчуються після першого досвіду та не викликають або нарікань, або негативних емоцій.

Випадкові відносини. Другою типовою ситуацією вживання алкоголю в сексуальному спілкуванні є ситуація, за якої відбувається випадковий сексуальний контакт, якому не передують такі культурно прийняті форми сексуального спілкування, як флірт, і не призводять до продовження сексуальних відносин у майбутньому. Типовим ситуаційним контекстом є вживання алкоголю, пов’язане зі святкуванням, дружнім спілкуванням, відвідуванням клубів, дискотек та іншими формами дозвілля. Прийняті ритуалізовані форми сексуальної взаємодії порушуються, що перешкоджає продовженню відносин після випадкового соціального контакту.

Насилля. Особливо явне протиріччя норм поведінки для п’яної й тверезої людини виявляється в описах ситуацій, пов'язаних із сексуальним насиллям. Вживання алкоголю скасовує звичні правила поведінки, пов’язані з підтримкою взаємної поваги й сексуальної нейтральності. Реконструкція культурної парадигми ситуації насилля, здійснена Оленою Здравомисловою, вказала на насилля як «екстремальний засіб контролю та покарання жінки, що відмовилася слідувати «чоловічим» правилам» (Здравомыслова Е., Темкина А. Российская трансформация и сексуальная жизнь // В поисках сексуальности: Сборник статей / Под ред. Е. Здравомысловой и А. Темкиной. СПб.: Дмитрий Буланин, 2002. С. 17. Див. також: Здравомыслова Е. Сексуальное насилие: реконструкция женского опыта // Там же. С. 316-337). У більшості випадків насилля згадується про факт вживання алкоголю всіма учасниками ситуації. Алкоголь тут, з одного боку, є необхідною умовою свята чи вечірки, з другого – його вживання актуалізує відносини влади, він стає подарунком жінці, опосередкованою формою купівлі сексуального задоволення. Водночас вживання алкоголю сприяє зняттю заборон на застосування насильства щодо жінок. Жінки – жертви насилля вважають, що завадив їм адекватно оцінити ситуацію як потенційно небезпечну; крім того, жінки часто вважають сп’яніння фактором, що спровокував агресію. Часто жертви схильні брати на себе частину моральної відповідальності, докоряючи собі за неуважність чи надто фривольну поведінку.

Зрада. Алкоголь часто дає змогу забути, вибачити, виправдати ситуації зради чи адюльтеру. У ситуаціях розпивання алкоголю долаються правила високої моралі, що постулюють моногамію.

Публикацию прочитали

Количество просмотров: 3428
delete
Тарас Альберда
Тарас Альберда, Львов, свободный журналист "ХайВей" 
Для того, чтобы оценить статью, Вас необходимо войти в систему
Право оценивать рецензии на ХайВей можно получить от редакции сайта по рекомендации одного из журналистов ХайВей
Рекомендаций: +2
Всего комментариев: 2, Всего рецензий: 0
Укажите свой e-mail адрес, если Вы хотите получать комментарии к этому материалу
Подписаться

Для того, чтобы опубликовать сообщение в этой теме, Вам нужно ввойти в систему.

Рецензии

Комментарии

Вла Рин Полтава
Рекомендует этот материал.
11:50 12/05/13
Рекомендует этот материал.
21:39 12/05/13

Live

10 час. назад

Геннадий Москаль рекомендует материал ДУМЕНКИ – ДУМА ДРЕВНЬОСТИ

10 час. назад

Влочега рекомендует материал ДУМЕНКИ – ДУМА ДРЕВНЬОСТИ

10 час. назад

Белка Белкина комментирует материал Мабуть ніхто не знає досі

11 час. назад

Родослав Корченюк комментирует материал Мабуть ніхто не знає досі