О проекте ХайВей

Публикуйте на ХайВей свои статьи, фото, видео.

Получайте рецензии и комментарии от сообщества ХайВей на свои публикации.

Зарабатывайте деньги на публикациях.

Общайтесь с интересными людьми.

 

Интересно в интернете  10 января 2012 23:28:53

НА СХОДІ УКРАЇНИ

див.  також Абсолютна заповідність - природохоронна ідея ХХІ ст.

З серії “Новий злет природно-заповідної справи на Україні”

 

Попередню частину див. тут.

Въ настоящее время взаимныя отношения растительности вь пределах Харьковской губернии, конечно, претерпели глубокія грубыя измененія подъ вліяніем человека: леса сильно истреблены и продолжают истребляться; степи почти распаханы, и страна является покрытой на большей части своей поверхности возделываемыми полями съ сопровождающей ихъ растительностью.

В. Талієв, 1913 р.

НА СХОДІ УКРАЇНИ

Територія Східної України, під якою ми будемо розуміти Харківську, Донецьку та Луганську області, майже повністю знаходиться в межах степової зони. Харківщиною пробігає власне межа Лісостепу та Степу. Але зелений лісовий клин на значну глибину вдається до степових теренів, створюючи інтрозональний лісовий коридор. Як лісостепові, так і степові природні комплекси тут значно постраждали від господарської діяльності, тому ділянки відносно-непорушеної природи залишилися лише в долинах більших річок чи окремими масивами. Усі вони потребують ретельної і дбайливої охорони. Тож особливо приємно відзначити, що хвиля президентських указів 2010 р., про яку ми продовжуємо Вам розповідати, огорнула і наш «Далекий Схід», в результаті чого розширено національний природний парк (НПП) «Святі гори», а також створено НПП «Слобожанський» «Дворічанський» та «Сіверсько-Донецький». У цій короткій статті наша розповідь про них.

 

Мапа розміщення національних природних парків: 1 – Слобожанський, 2 – Двурічанський, 3 – Святі гори, 4 - Сіверсько-Донецький
Мапа розміщення національних природних парків: 1 – Слобожанський, 2 – Двурічанський, 3 – Святі гори, 4 - Сіверсько-Донецький

НПП «Слобожанський»

Парк створений 11 грудня 2009 р. згідно з Указом Президента України з метою збереження цінних природних та історико-культурних комплексів і об'єктів лісостепової зони. До території національного природного парку «Слобожанський» погоджено в установленому порядку включення 5244 га земель державної власності, які вилучаються у державного підприємства «Гутянське лісове господарство» та надаються національному природному парку в постійне користування. Тут, на теренах розташованого на сході Харківщини великого Гутянського лісового масиву, збереглися надзвичайно цінні соснові бори та сфагнові болта в долині р. Мерла на південь від межі їх суцільного поширення. Такі екосистеми є дуже вразливими та потребують дбайливої охорони. За виразом ботаніка парку Н. Саідахметової це острівець Полісся в Лісостепу.

НА СХОДІ УКРАЇНИ

Мапа НПП "Слобожанський"

Дійсно, теренами парку  проходить південна межа поширення низки представників бореальної та болотяної флори, таких як вовче тіло болотяне, зелениця (діфазіаструм) сплюснута, плаун булавовидний та колючий, образки болотяні, брусниця, чорниця, росичка круглолиста, пухівка піхвова та вузьколиста, хвощ лісовий, щитник гребінчастий, грушанка круглолиста, пухирчатка мала (одна з найцінніших рослин цього парку) та ін. На водоймах трапляється також латаття сніжно-біле.

 

НА СХОДІ УКРАЇНИ

Такі рослинні раритети як плаун булавовидний (перше фото) та діфазіаструм сплюснутий на території Слобожанського національного природного парку зустрічаються за межею свого суцільного ареалу
Такі рослинні раритети як плаун булавовидний (перше фото) та діфазіаструм сплюснутий на території Слобожанського національного природного парку зустрічаються за межею свого суцільного ареалу

 

Тут також трапляються такі рідкісні червонокнижні види, як сон розкритий та лучний, ковила дніпровська, змієголовник Рюйша, черемша, тюльпан дібровний, коручка чемерникова, гніздівка звичайна та любка дволиста. Виявлено півники угорські та борові. Надзивчайно цінною є знахідка рябчика шахового. А в річці Мерчик, притоці р. Мерли виявлено рідкісну червонокнижну червону водорость - батрахоспермум драглистий (Batrachospermum gelatinosum (L.) D. C.).

Збереження даного лісового масиву має велике значення для збереження фауни Лісостепу, зокрема денних та нічних хижих птахів, а також кажанів.

Біля с. Володимирівка  знаходиться пам`ятка історії та культури - садиба та парк цукрозаводчика П.І. Харитоненка - Наталіївка (на честь померлої від сухот доньки Харитоненка). Територія національного природного парку та Краснокутського району Харківщини, також багата на археологічні шари різних епох, починаючи з неоліту. а також історичні події (див. Історія НПП "Слобожанський").

НПП «Дворічанський»

Парк створено згідно Указу Президента України 11 грудня 2009 р. на території 3131,2 га, яка розташована на півночі Харківської області, дослівно на кордоні Степу та Лісостепу (Дворічанський район, район сіл Кам'янка, Петро-Іванівка, Красне, Митрофанівка). Парк створений, перш за все, для охорони цінної степової рослинності по правому берегу р. Оскіл. Тут відслонюються крейди, тож рослинні угруповання представлені не тільки справжніми та чагарниковими, але й крейдяними степами. В складі останніх наявні цінні види специфічні для крейдяних виходів такі як полин пониклий, солянко видний та суцільнобілий, гісоп крейдяний, ранник крейдяний, льон український, переломник Козо-Полянського та ін.

Дрік донський, як і багато інших специфічних рослин крейдяних відслонень, заслуговує на ретельну охорону
Дрік донський, як і багато інших специфічних рослин крейдяних відслонень, заслуговує на ретельну охорону

Цінним є також тваринний світ парку. Особливо багата фауна комах. А поблизу сіл Колодезне, Кутьківка и Кам’янка колоніями живуть байбаки – на диво привабливі звірята. Тут же, в лісах, лісах, гаях, лісосмугах, чагарниках і просто в травах гніздує численне птаство – денні хижаки, куріпки та ін. Більшість з цих рослин чи тварин занесено в охоронні списки, оскільки вони зникають на Україні чи Європі загалом. В річках парку зустрічається червонокнижний звір - видра.

Крейдяні поклади регіону – то відклади мезозойського моря, зважаючи на що трапляються викопні тварини, наприклад белемніти.

 

Байбак – характерний степовий гризун, який зберігся в НПП «Дворічанський»
Байбак – характерний степовий гризун, який зберігся в НПП «Дворічанський»

 

Ідея створення цього НПП була сформульовано дослідниками з Харківського національного університету ще в 2001 р. Втім, реалізувати її вдалося лише через 9 років…

 

Розширення НПП «Святі Гори»

Ще у 1997 р. в межах зеленого коридору р. Сіверський Донець на території півночі Донецької області було створено Національний природний парк «Святі Гори». Геологічний фундамент цієї території утворюють біла крейда та крейдоподібний мергель, що збереглися до наших днів з верхньокрейдяного періоду. Загалом ця територія являє собою своєрідний комплекс долинного ландшафту, що включає крейдяні останці плакору, яри та балки на правому березі головної водної артерії, її заплаву до 3 км завширшки і другу борову піщану терасу на лівому березі.

Рябчик малий – червонокнижний першоцвіт, що вкриває заплавні луки “Святих Гір” навесні
Рябчик малий – червонокнижний першоцвіт, що вкриває заплавні луки “Святих Гір” навесні

Краєвиди Святих Гір виділяються особливою красою. Це білі крейдяні скелі й круті урвища правого корінного берега, що піднімаються над рікою на 100-120 м. Історичний шлях, флору та фауну цього чудового куточка України ми описали раніше (Див. http://h.ua/story/190770/). Наразі зазначимо лише що указом Президента України від 21.02.2010 за № 57/2010 Національний природний парк Святі Гори було розширено додатково на 20 га.

В червні на заплавних луках “Святих Гір” квітує зозулинець блощичний
В червні на заплавних луках “Святих Гір” квітує зозулинець блощичний

НПП “Сіверсько-Донецький”

Природний парк створено 11 грудня 2009 року згідно указу Президента України №1040/2009 на площі 7007 га земель державної власності (початково планувалося 15 тис. га), у тому числі 3020 га земель Державного підприємства «Кремінське лісомисливське господарство», що вилучаються в установленому порядку та надаються національному природному парку в постійне користування, і 3987 га земель Державного підприємства «Кремінське лісомисливське господарство», що включаються до складу національного природного парку без вилучення у названого підприємства.

Взаємне розташування НПП “Сіверсько-Донецький” та «Святі гори»
Взаємне розташування НПП “Сіверсько-Донецький” та «Святі гори»

Кремінські ліси є продовження загального зеленого поясу вздовж р. Сіверський Донець в межах Луганської області і стикуються з сусіднім НПП «Святі Гори». Прирічкова заплавна тераса представлена дібровами, на надзаплавній терасі зростають багаті соснові бори. Флора заплавного лісу багата рідкісними та зникаючими видами рослин. Розташування цього масиву в межах степової зони накладає певний відбиток в якості наявності степових видів, таких як горицвіт волзький, ефедра двоколоскова та ін. В Кремінських лісах можна зустріти такі рідкісні види, як аденофора лілієцвіта, пальчаторінник м’ясо-червоний, булатка червона, плавушник болотний, тирлич звичайний, вужачка звичайна, рябчик руський, горицвіт волзький, гніздівка звичайна та низка інших цікавих рослин.

 

Рябчик руський – рідкісна червонокнижна рослина, яка трапляється в Кремінських лісах
Рябчик руський – рідкісна червонокнижна рослина, яка трапляється в Кремінських лісах

 

Надзвичайно цікавим є також факт зростання тут папороті страусового пера, як домінанта в угрупованні чорно-вільхового лісу страусоперового, яке занесене до Зеленої книги України. Як зазначають дослідники, це дуже рідкісне угруповання для Східної України.

Сіра жаба – невтомний мисливець на комах. В межах степової зони має мозаїчне поширення
Сіра жаба – невтомний мисливець на комах. В межах степової зони має мозаїчне поширення

Територія парку вітчизняними дослідниками вважається придатною для реінтродукції хохулі, яка тут колись зустрічалася. Адже впродовж детального обстеження місцевих теренів на поч. 2000 рр. хохуля тут так і не була виявлена.

Національний парк «Сіверсько-Донецький» є одним з найбільш проблемних українських парків. Адже на відміну від інших створених цією хвилею парків, «Сіверсько-Донецький» постраждав від тимчасовців з місцевої влади. 22 липня 2010 р. Кремінська районна рада Луганської області звернулася до суду з позовом про визнання протиправним та скасування Указу Президента України про створення парку. 21 жовтня 2010 р. Вищий адміністративний суд України видав постанову, якою визнано незаконність Указу Президента України від 11 грудня 2009 р. №1040/2009 „Про створення національного природного парку „Сіверсько-Донецький”. Це стало першим в історії України прецедентом скасування судом статусу національного парку. Втім, громадськість не змірилася з цим і українські екологічні організації домагаються поновлення чинності цього указу. Можливим також є варіант щодо прийняття нового указу щодо створення цього національного природного парку (див. також http://pryroda.in.ua/zapzf/?cat=1074).

Куточок заплави Сіверського Дінця
Куточок заплави Сіверського Дінця

Розповідь про інші новостворені національні парки шукайте тут.

В статті використано матеріали М. Яроцької, Д. Шевченка, фотознімки А. Плиги, Д. Іноземцевої та В. Дьякова та автора.

Див. також http://2000.net.ua/2000/aspekty/13339

National Park "Dvurechanskiy" http://www.facebook.com/NationalParkDvurechanskiy

Офіціальний сайт НПП "Слобожанський"

Група НПП "Слобожанський" вконтакті

Науковий співробітник історико-архітектурної пам’ятки-музею «Київська фортеця», к.б.н.

Парнікоза І. Ю.

Публикацию прочитали

Количество просмотров: 22089
Отредактировано: 04-12-2014 [21:40]
delete
Іван Парнікоза
Іван Парнікоза, Киев, свободный журналист "ХайВей" 
Для того, чтобы оценить статью, Вас необходимо войти в систему
Право оценивать рецензии на ХайВей можно получить от редакции сайта по рекомендации одного из журналистов ХайВей
Рекомендаций: +4
Всего комментариев: 5, Всего рецензий: 0
Укажите свой e-mail адрес, если Вы хотите получать комментарии к этому материалу
Подписаться

Для того, чтобы опубликовать сообщение в этой теме, Вам нужно ввойти в систему.

Комментарии

Рекомендует этот материал.
00:11 11/01/12
Дякую) Чому ж шановний друже, посилання до сусідньої культури викликає у вас мандраж? Пізнаючи її, краще розуміємо свою. Спеціально для вас Забута домінканська легенда про Київ http://h.ua/story/347970/
08:59 11/01/12
yarina Киев
Рекомендує цей матеріал. Чому? Національний парк «Сіверсько-Донецький» є одним з найбільш проблемних українських парків. Адже на відміну від інших створених цією хвилею парків, «Сіверсько-Донецький» постраждав від тимчасовців з місцевої влади. 22 липня 2010 р. Кремінська районна рада Луганської області звернулася до суду з позовом про визнання протиправним та скасування Указу Президента України про створення парку.
09:12 11/01/12
Рекомендує цей матеріал.
21:47 11/01/12
Як завжди, на відмінно!
19:34 05/02/12

Live

1 час. назад

Алекс Скиталец комментирует материал ЛИСТИК

2 час. назад

Ишак Мельник комментирует материал Садюга

2 час. назад

Ишак Мельник комментирует материал Садюга

2 час. назад

Ишак Мельник рекомендует материал Садюга

2 час. назад

Ишак Мельник рекомендует материал Град Поля не Екатерины весь

2 час. назад

Ишак Мельник рекомендует материал Перундень

2 час. назад

Ишак Мельник комментирует материал Страх перед місяцем... - там були подарунки від богів

2 час. назад

Ишак Мельник рекомендует материал Страх перед місяцем... - там були подарунки від богів

2 час. назад

Ишак Мельник комментирует материал Первый снег рукой скупой нам брошен

2 час. назад

Ишак Мельник рекомендует материал Первый снег рукой скупой нам брошен

2 час. назад

Ишак Мельник рекомендует материал Две вершины

2 час. назад

Ишак Мельник рекомендует материал Она была весны красивей

2 час. назад

Ишак Мельник рекомендует материал Ах, сколько дураков на свете этом

2 час. назад

Ишак Мельник рекомендует материал Правильність висновків...

2 час. назад

Ишак Мельник рекомендует материал Англійська народна пісенька про Павучка Ітсі-Бітсі. ПЕРЕКЛАД З ВАРІАЦІЯМИ НА ТЕМУ

2 час. назад

Ишак Мельник рекомендует материал ЛИСТИК

4 час. назад

Алекс Скиталец комментирует материал ЛИСТИК

11 час. назад

Вікторія Івченко публикует статью Англійська народна пісенька про Павучка Ітсі-Бітсі. ПЕРЕКЛАД З ВАРІАЦІЯМИ НА ТЕМУ

12 час. назад

Евгений Вермут комментирует материал ЛИСТИК

12 час. назад

Белка Белкина комментирует материал ЛИСТИК

13 час. назад

Евгений Вермут комментирует материал ЛИСТИК

13 час. назад

Евгений Вермут комментирует материал ЛИСТИК