О проекте ХайВей

Публикуйте на ХайВей свои статьи, фото, видео.

Получайте рецензии и комментарии от сообщества ХайВей на свои публикации.

Зарабатывайте деньги на публикациях.

Общайтесь с интересными людьми.

 

Интервью  7 сентября 2011 10:00:11

КІРОВОГРАД ПОЗНАЙОМИВ, ТАШКЕНТ ПОЄДНАВ

    Дев’ятирічний Ігор Зда­жинський з гордістю мені пові­домляє, що у його жилах тече кров чотирьох націо­наль­ностей – українця, росі­янина, поляка і татарина. Хлопчик з батьками та мен­шою сестричкою меш­кають у Ташкенті. Його мама Ок­сана Шишка (дівоче пріз­вище) – випускниця Кірово­градського педагогічного уні­верситету імені В.Винни­ченка, батько Денис Зда­жинський – випускник Кіро­воградської державної льот­ної академії. Одинадцять років тому, одер­жавши дип­ло­ми вузів і одру­жившись, вони поїхали на бать­ків­щину чоловіка – в Узбе­кистан, оселилися у столиці.

Денис працює  штурманом в авіакомпанії „Uzbekiston Airways”, дружина зай­маєть­ся вихованням  Ігоря та  Аліси, якій скоро випов­ниться чотири роки.

КІРОВОГРАД ПОЗНАЙОМИВ, ТАШКЕНТ ПОЄДНАВ
На Україні, а саме у се­лищі Лісовому Олександрівського ра­йону, в гостях в Оксаниних батьків, вони бувають  що­року. Але що там – квартира, а ось у Старій Осоті, звідки родом батьки Оксани, в обійсті бабусі і дідуся (на жаль, вже покійних) і двір просторий, і будинок ве­ликий. Тож жителі узбецької столиці люблять в основ­ному проводити відпустку серед цих сільських крає­видів. Ось і під час їхнього цьогорічного приїзду я зустрі­лася з ними саме у Старій Осоті.

– Чомусь Ташкент у мене завжди асоціюється з філь­мом „Ташкент - місто хліб­не”, який дивилася ще у ди­тинстві. А який Ташкент нинішній?

– Це величезне місто! Його населення більше двох міль­йонів, і воно займає четверту сходинку, поступившись з колишніх столиць Радянського Союзу лише Москві, Санкт-Петербургу та Києву. У ньому багато музеїв – історії, літе­ратури, астрономії, природи, прикладного мистецтва.., багато меморіальних будинків-музеїв. Є навіть музей збройних сил, музей олімпійської слави, музей залізничної техніки. А які гарні релігійні заклади! У Свято-Троїцько-Нікольському жіно­чому монастирі, історія якого почалася ще у 1893 році, ми хрестили своїх дітей. Місто дуже красиве!  – з захопленням каже Оксана. А Денис додає:

– Й ідеально чисте!

– Там не смітять чи прос­то постійно прибирають?

– Прибирають! Прибираль­ники та озеленювачі виходять на роботу з четвертої ранку. До прибирання вулиць часто залу­чають і школярів. Тому у місті завжди прибрано, багато квітів і зелені.   

– В українців не на остан­ньому місці розмови на полі­тичні теми. Чи цікавляться політикою жителі вашої країни?

–Це, мабуть, найменше, що їх турбує. Ні на роботі, ні у громадському транспорті, ні в кафе-барах ви не почуєте щось про політичні настрої. Ни­нішній Президент Іслам Карі­мов ще 24 березня 1990 року на сесії Верховної Ради Рес­публіки був обраний Прези­дентом Рес­пуб­ліки Узбекистан. Одно­часно тоді він виконував і функції голови Ка­бінету Мі­ністрів. У 1991 році чергова сесія Вер­ховної Ради прийняла закон про вибори пре­зидента. На прези­дентске «крісло» пре­тендували два кан­дидати. За результатами голосування від за­гальної кількості вибор­ців більше вісімдесяти відсотків віддали свої голоси за Іслама Карі­мова.

Через чотири  роки, у 1995 році, його президентські пов­новаження були продовжені до 2000 року. Цього ж року на альтернативних виборах він обирається Президентом на другий строк. А національний референдум, який відбувся у лютому 2002 року, продовжив президентські повноваження з 5 до 7 років. Чергові вибори пройшли у 2007 році. З чоти­рьох кандидатів перемогу здо­був знову Іслам Карімов. Тож, Узбекистаном він керує вже більше двадцяти років.

– Чи спостерігається у країні безробіття?

–Офіційна статистика реєст­рує тільки тих безробітніх, які звертаються на біржу праці. Відсоток їх досить незначний. А реалії свідчать про інше...  У Ташкенті ростуть «мардікор-базари» – стихійні ринки, так званих, поденників. Це люди різного віку, які збираються у певних місцях, у чеканні замов­ника на одноденні, або їх ще називають разові, роботи, і, звичайно ж, згоджуються на будь-яку роботу. Останнім часом з’явилися і жіночі мар­дікор-базари. Поява жінок-мардікорів, думаю, не просто соціальна проблема, вона має і моральну сторону. Адже навіть у най­важчі в економічному плані часи узбецька жінка ніколи не ставала поденником. Цей факт свідчить  про те, що у багатьох сім’ях господар сам не може знайти роботу. Нерідко такі сім’ї розпадаються, і це вже тягне за собою інші проблеми...

Серйозним наслідком масо­вого безробіття є і трудова міграція. Дієздатні громадяни республіки у пошуках заро­бітків їдуть до інших країн. Трудові мігранти в основному поповнюють ряди безправних „гастрабайтерів” у Росії, Ту­реччині, Південній Кореї і навіть США.

– А медичне обслугову­ван­ня у вас безкоштовне?

– Як каже відомий гуморист Михайло Жванецький, без­коштовне – якщо вас не ціка­вить результат. Це, звичайно, жарт,.. – посміхається Денис. А Оксана уточнює:

– ... У якому є доля правди. У державних медичних закла­дах за місцем прописки, будь ласка, йдіть, допомогу вам нададуть безкоштовно і „швид­ка допомога” хворого на вулиці не залишить. А якщо ви хочете звернутися у приватну лі­карню чи якийсь окремий при­ватний медичний кабінет, то, звичайно, доведеться платити. Сина і доньку я народжувала у звичайному пологовому будинку. За пологи гроші не платила. З власної ініціативи віддячила, як кажуть узбеки – „від душі”, лікарю за увагу і турботу.  А якщо ви нічого не дали, вимагати цього ніхто з вас не буде.

– Яке співвідношення укра­їнських грошей до ваших?

– Одна гривня – двісті вісім­надцять сом, іноді в транс­літерації – сум. Сом, сум –   у перекладі з тюркських мов означає чистий. А ось один долар США вартий тисячі сімсот тридцяти семи сум. Такий офіційний курс валют у ці дні.

  Яка  вартість узбецьких продуктів?

– Великою популярністю серед місцевого населення користуються коржі (російсь­кою – „лепешки”, узбецькою – „патир”). Їх готують або на молоці, або на воді. Коштують вони від п’ятисот до семисот сум. Звичайний хліб майже вдвічі дешевший. М’ясо кош­тує так, як і в Олександрівці на ринку. Ми в основному ку­пуємо яловичу, лише зрідка – свинину. Місцеві овочі та фрукти – помідори, виноград, капуста, черешні... дуже де­шеві! До речі, в Узбекистані  картоплі збирають три врожаї за рік. Та й полуниці з малиною декілька разів родять, тож на прилавках вони є постійно. А в магазинах багато продуктів українського та російського виробництва.

– Ігор ходить у російську школу?

– Так. І в ній, як і в узбецьких школах, кожному першо­клас­нику у перший день навчання вручають подарунок від президента країни. Це – порт­фель, підручники, зошити, кольорові олівці, ручки... Словом, повністю набір необ­хідного учневі приладдя, якого вистачає на цілий навчальний рік. До речі, діти йдуть у нас у школу 2 вересня. Адже 1 ве­ресня Узбекистан відзначає День незалежності і цей день для всіх вихідний.

Але і в російській школі вивчають уз­бець­ку мову. У першому класі їй присвя­чу­вали один урок на тиждень. А урок розпочинався з того, що першокласники співали Гімн Узбеки­стану узбецькою мо­вою. Й Ігор знає його добре.

Навчання у школі триває дев’ять років. А далі випуск­ники оби­рають коледж за про­фесійним профілем.

– Денисе, ти вчився у Кіро­вограді? Чим він тобі за­пам’ятався?

– Звичайно, навчанням в академії. Нас,  студентів, які приїхали з Узбекистану, так і називали – узбеки. Хоча я, власне, до узбецької націо­нальності не маю відношення. Мама моя татарка, тато – поляк, від нього і моє польське пріз­вище. Єдине, що сім’я мешкала у Ташкенті. Та дуже вдячний всім викладачам, які давали нам, узбецьким студентам, хорошу освіту. А особливо – Олександру Миколайовичу Бурмістрову, Анатолію Васи­льовичу Мітькіну, Валентину Михайловичу Пухальському та Лілії Михайлівні Зеленській, яка вчила нас англійській мові. Взагалі всі вони молодці! На нашому курсі тоді професію штурмана (факультет аеро­навігації, спеціальність – льотна експлуатація повітряних суден) здобували сімнадцять сту­дентів з Узбекистану. У Таш­кенті за профілем працюю я та Максим Файзулін. Решта – мешкають в інших країнах або змінили професію. Дякую долі, що вчився  у  такому престиж­ному вузі такого гарного укра­їнсь­кого міста. Люблю Кіро­воград ще й за те, що позна­йомився тут з Оксаною.

– А ти вже звикла у Таш­кенті? – звертаюся до жінки.

– З перших днів я там не відчуваю, що чужа. Місцеве населення добре ставиться і до українців, і до росіян, і до представників інших націо­нальностей. Узбецьку мову повністю не вивчила, але на побутовому рівні розумію і спілкуватися можу. До народ­ження дітей працювала в ро­сійській школі, де викладала географію. Ось Аліса підросте, і планую знову повернутися туди.

А Ташкент... Він вже став мені рідним, адже тут наро­дилися  і відкривають світ мої діти.


Публикацию прочитали

Количество просмотров: 7502
delete
Галина Шевченко
Галина Шевченко, Александровка, свободный журналист "ХайВей" 

Теги

Для того, чтобы оценить статью, Вас необходимо войти в систему
Право оценивать рецензии на ХайВей можно получить от редакции сайта по рекомендации одного из журналистов ХайВей
Рекомендаций: +6
Всего комментариев: 12, Всего рецензий: 2
Укажите свой e-mail адрес, если Вы хотите получать комментарии к этому материалу
Подписаться

Для того, чтобы опубликовать сообщение в этой теме, Вам нужно ввойти в систему.

Рецензии

12:44 07/09/11
Журналистское мастерство
Язык и стиль
Форма подачи
Общее впечатление
Галина Шевченко Александровка
Дякую.
18:53 07/09/11
01:50 08/09/11
Журналистское мастерство
Язык и стиль
Форма подачи
Общее впечатление
Sveta Rybalko Харьков
Гарно підготовлене інтерв"ю, цікаво, інформативно, добре оформлено.
Галина Шевченко Александровка
Вдячна вам!
07:11 08/09/11

Комментарии

WG Прага
Рекомендует этот материал.
10:44 07/09/11
Галина Шевченко Александровка
Дякую.
11:06 07/09/11
Рекомендует этот материал.
12:49 07/09/11
Рекомендует этот материал. Почему?
Интересное интервью.
19:20 07/09/11
Галина Шевченко Александровка
Большое спасибо.
20:05 07/09/11
Богдан Горгота Запорожье
Рекомендує цей матеріал.
23:52 07/09/11
Галина Шевченко Александровка
Дякую.
07:12 08/09/11
Sveta Rybalko Харьков
Рекомендует этот материал.
09:49 08/09/11
Галина Шевченко Александровка
Дякую за підтримку.
09:53 08/09/11
Евгeний Киев
Рекомендует этот материал.
10:08 08/09/11
Галинко!!!
Ви не уявляєте,яка Ви МОЛОДЕЦЬ!!! Мені довелось 5 років прожити за кордоном а одній із Південноамериканських країн,а там сім*ї настільки ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ,що аж
диву даєшся!Познайомився з однією родиною,в якій є:українець,поляки,італійка,серб,
іспанка...Уявляєте,скільки мов звучить в таких сім*ях і для них це не дивина,а бачили б Ви,як дружно вони живуть та,наскільки поважають один одного?! Ваше інтерв*ю пробудило в мені спогади про такі зустрічі в Південній Америці...Дякую Вам
та,від щирого серця бажаю Вам - ВЕЛИКИХ ТВОРЧИХ УСПІХІВ!!!
00:25 25/01/12
Галина Шевченко Александровка
Щиро дякую за підтримку. Маю ще один матеріал на подібну тему. Якщо Вас це зацікавило, то знайдіть його на моїй сторінці - він носить назву "А там, де росте калина..."
08:30 25/01/12

Live

33 мин. назад

Володимир Бровко рекомендует материал Чи діждеться Україна гетьмана обох берегів?

34 мин. назад

Володимир Бровко комментирует материал Чи діждеться Україна гетьмана обох берегів?

1 час. назад

Андрей Андрей комментирует материал ЇХ ПРАВДА – ЦАР та ПЕРЕМОГА

1 час. назад

Boriwiter Petro комментирует материал Чи діждеться Україна гетьмана обох берегів?

1 час. назад

Boriwiter Petro комментирует материал Чи діждеться Україна гетьмана обох берегів?

1 час. назад

Boriwiter Petro рекомендует материал Чи діждеться Україна гетьмана обох берегів?

1 час. назад

Белка Белкина рекомендует материал Чи діждеться Україна гетьмана обох берегів?

1 час. назад

Анатолий Бабенко комментирует материал Чи діждеться Україна гетьмана обох берегів?

5 час. назад

ЗвитяжнийЛ публикует статью Чи діждеться Україна гетьмана обох берегів?

5 час. назад

ЗвитяжнийЛ публикует статью Чи діждеться Україна гетьмана обох берегів?

5 час. назад

наталья иванченко публикует статью Выставка для настоящих женщин

13 час. назад

Алексей Гусак публикует статью Наталья Середа: Как распределить семейные обязанности

13 час. назад

ivp_paster пишет рецензию на публикацию Маленька прогулянка Естонським музеєм просто неба у Таллінні

14 час. назад

Алексей Гусак публикует новость Аквариум. Время N. 21-22 червня, Caribbean Club

14 час. назад

Барон комментирует материал Про первое взрослое лето.

15 час. назад

Просто Юрий комментирует материал Про первое взрослое лето.

15 час. назад

Просто Юрий комментирует материал Про первое взрослое лето.

15 час. назад

Просто Юрий комментирует материал Про первое взрослое лето.

15 час. назад

Анатолий Бабенко комментирует материал Сказка про Выборы президента-2019

15 час. назад

Барон комментирует материал Про первое взрослое лето.

15 час. назад

Анатолий Бабенко комментирует материал Памяти поэта Ивана Драча

15 час. назад

lusi комментирует материал Моя книга "Чужі скарби" на Книжковому арсеналі

15 час. назад

Анатолий Бабенко комментирует материал Про первое взрослое лето.