О проекте ХайВей

Публикуйте на ХайВей свои статьи, фото, видео.

Получайте рецензии и комментарии от сообщества ХайВей на свои публикации.

Зарабатывайте деньги на публикациях.

Общайтесь с интересными людьми.

 

Интервью  7 сентября 2011 10:00:11

КІРОВОГРАД ПОЗНАЙОМИВ, ТАШКЕНТ ПОЄДНАВ

    Дев’ятирічний Ігор Зда­жинський з гордістю мені пові­домляє, що у його жилах тече кров чотирьох націо­наль­ностей – українця, росі­янина, поляка і татарина. Хлопчик з батьками та мен­шою сестричкою меш­кають у Ташкенті. Його мама Ок­сана Шишка (дівоче пріз­вище) – випускниця Кірово­градського педагогічного уні­верситету імені В.Винни­ченка, батько Денис Зда­жинський – випускник Кіро­воградської державної льот­ної академії. Одинадцять років тому, одер­жавши дип­ло­ми вузів і одру­жившись, вони поїхали на бать­ків­щину чоловіка – в Узбе­кистан, оселилися у столиці.

Денис працює  штурманом в авіакомпанії „Uzbekiston Airways”, дружина зай­маєть­ся вихованням  Ігоря та  Аліси, якій скоро випов­ниться чотири роки.

КІРОВОГРАД ПОЗНАЙОМИВ, ТАШКЕНТ ПОЄДНАВ
На Україні, а саме у се­лищі Лісовому Олександрівського ра­йону, в гостях в Оксаниних батьків, вони бувають  що­року. Але що там – квартира, а ось у Старій Осоті, звідки родом батьки Оксани, в обійсті бабусі і дідуся (на жаль, вже покійних) і двір просторий, і будинок ве­ликий. Тож жителі узбецької столиці люблять в основ­ному проводити відпустку серед цих сільських крає­видів. Ось і під час їхнього цьогорічного приїзду я зустрі­лася з ними саме у Старій Осоті.

– Чомусь Ташкент у мене завжди асоціюється з філь­мом „Ташкент - місто хліб­не”, який дивилася ще у ди­тинстві. А який Ташкент нинішній?

– Це величезне місто! Його населення більше двох міль­йонів, і воно займає четверту сходинку, поступившись з колишніх столиць Радянського Союзу лише Москві, Санкт-Петербургу та Києву. У ньому багато музеїв – історії, літе­ратури, астрономії, природи, прикладного мистецтва.., багато меморіальних будинків-музеїв. Є навіть музей збройних сил, музей олімпійської слави, музей залізничної техніки. А які гарні релігійні заклади! У Свято-Троїцько-Нікольському жіно­чому монастирі, історія якого почалася ще у 1893 році, ми хрестили своїх дітей. Місто дуже красиве!  – з захопленням каже Оксана. А Денис додає:

– Й ідеально чисте!

– Там не смітять чи прос­то постійно прибирають?

– Прибирають! Прибираль­ники та озеленювачі виходять на роботу з четвертої ранку. До прибирання вулиць часто залу­чають і школярів. Тому у місті завжди прибрано, багато квітів і зелені.   

– В українців не на остан­ньому місці розмови на полі­тичні теми. Чи цікавляться політикою жителі вашої країни?

–Це, мабуть, найменше, що їх турбує. Ні на роботі, ні у громадському транспорті, ні в кафе-барах ви не почуєте щось про політичні настрої. Ни­нішній Президент Іслам Карі­мов ще 24 березня 1990 року на сесії Верховної Ради Рес­публіки був обраний Прези­дентом Рес­пуб­ліки Узбекистан. Одно­часно тоді він виконував і функції голови Ка­бінету Мі­ністрів. У 1991 році чергова сесія Вер­ховної Ради прийняла закон про вибори пре­зидента. На прези­дентске «крісло» пре­тендували два кан­дидати. За результатами голосування від за­гальної кількості вибор­ців більше вісімдесяти відсотків віддали свої голоси за Іслама Карі­мова.

Через чотири  роки, у 1995 році, його президентські пов­новаження були продовжені до 2000 року. Цього ж року на альтернативних виборах він обирається Президентом на другий строк. А національний референдум, який відбувся у лютому 2002 року, продовжив президентські повноваження з 5 до 7 років. Чергові вибори пройшли у 2007 році. З чоти­рьох кандидатів перемогу здо­був знову Іслам Карімов. Тож, Узбекистаном він керує вже більше двадцяти років.

– Чи спостерігається у країні безробіття?

–Офіційна статистика реєст­рує тільки тих безробітніх, які звертаються на біржу праці. Відсоток їх досить незначний. А реалії свідчать про інше...  У Ташкенті ростуть «мардікор-базари» – стихійні ринки, так званих, поденників. Це люди різного віку, які збираються у певних місцях, у чеканні замов­ника на одноденні, або їх ще називають разові, роботи, і, звичайно ж, згоджуються на будь-яку роботу. Останнім часом з’явилися і жіночі мар­дікор-базари. Поява жінок-мардікорів, думаю, не просто соціальна проблема, вона має і моральну сторону. Адже навіть у най­важчі в економічному плані часи узбецька жінка ніколи не ставала поденником. Цей факт свідчить  про те, що у багатьох сім’ях господар сам не може знайти роботу. Нерідко такі сім’ї розпадаються, і це вже тягне за собою інші проблеми...

Серйозним наслідком масо­вого безробіття є і трудова міграція. Дієздатні громадяни республіки у пошуках заро­бітків їдуть до інших країн. Трудові мігранти в основному поповнюють ряди безправних „гастрабайтерів” у Росії, Ту­реччині, Південній Кореї і навіть США.

– А медичне обслугову­ван­ня у вас безкоштовне?

– Як каже відомий гуморист Михайло Жванецький, без­коштовне – якщо вас не ціка­вить результат. Це, звичайно, жарт,.. – посміхається Денис. А Оксана уточнює:

– ... У якому є доля правди. У державних медичних закла­дах за місцем прописки, будь ласка, йдіть, допомогу вам нададуть безкоштовно і „швид­ка допомога” хворого на вулиці не залишить. А якщо ви хочете звернутися у приватну лі­карню чи якийсь окремий при­ватний медичний кабінет, то, звичайно, доведеться платити. Сина і доньку я народжувала у звичайному пологовому будинку. За пологи гроші не платила. З власної ініціативи віддячила, як кажуть узбеки – „від душі”, лікарю за увагу і турботу.  А якщо ви нічого не дали, вимагати цього ніхто з вас не буде.

– Яке співвідношення укра­їнських грошей до ваших?

– Одна гривня – двісті вісім­надцять сом, іноді в транс­літерації – сум. Сом, сум –   у перекладі з тюркських мов означає чистий. А ось один долар США вартий тисячі сімсот тридцяти семи сум. Такий офіційний курс валют у ці дні.

  Яка  вартість узбецьких продуктів?

– Великою популярністю серед місцевого населення користуються коржі (російсь­кою – „лепешки”, узбецькою – „патир”). Їх готують або на молоці, або на воді. Коштують вони від п’ятисот до семисот сум. Звичайний хліб майже вдвічі дешевший. М’ясо кош­тує так, як і в Олександрівці на ринку. Ми в основному ку­пуємо яловичу, лише зрідка – свинину. Місцеві овочі та фрукти – помідори, виноград, капуста, черешні... дуже де­шеві! До речі, в Узбекистані  картоплі збирають три врожаї за рік. Та й полуниці з малиною декілька разів родять, тож на прилавках вони є постійно. А в магазинах багато продуктів українського та російського виробництва.

– Ігор ходить у російську школу?

– Так. І в ній, як і в узбецьких школах, кожному першо­клас­нику у перший день навчання вручають подарунок від президента країни. Це – порт­фель, підручники, зошити, кольорові олівці, ручки... Словом, повністю набір необ­хідного учневі приладдя, якого вистачає на цілий навчальний рік. До речі, діти йдуть у нас у школу 2 вересня. Адже 1 ве­ресня Узбекистан відзначає День незалежності і цей день для всіх вихідний.

Але і в російській школі вивчають уз­бець­ку мову. У першому класі їй присвя­чу­вали один урок на тиждень. А урок розпочинався з того, що першокласники співали Гімн Узбеки­стану узбецькою мо­вою. Й Ігор знає його добре.

Навчання у школі триває дев’ять років. А далі випуск­ники оби­рають коледж за про­фесійним профілем.

– Денисе, ти вчився у Кіро­вограді? Чим він тобі за­пам’ятався?

– Звичайно, навчанням в академії. Нас,  студентів, які приїхали з Узбекистану, так і називали – узбеки. Хоча я, власне, до узбецької націо­нальності не маю відношення. Мама моя татарка, тато – поляк, від нього і моє польське пріз­вище. Єдине, що сім’я мешкала у Ташкенті. Та дуже вдячний всім викладачам, які давали нам, узбецьким студентам, хорошу освіту. А особливо – Олександру Миколайовичу Бурмістрову, Анатолію Васи­льовичу Мітькіну, Валентину Михайловичу Пухальському та Лілії Михайлівні Зеленській, яка вчила нас англійській мові. Взагалі всі вони молодці! На нашому курсі тоді професію штурмана (факультет аеро­навігації, спеціальність – льотна експлуатація повітряних суден) здобували сімнадцять сту­дентів з Узбекистану. У Таш­кенті за профілем працюю я та Максим Файзулін. Решта – мешкають в інших країнах або змінили професію. Дякую долі, що вчився  у  такому престиж­ному вузі такого гарного укра­їнсь­кого міста. Люблю Кіро­воград ще й за те, що позна­йомився тут з Оксаною.

– А ти вже звикла у Таш­кенті? – звертаюся до жінки.

– З перших днів я там не відчуваю, що чужа. Місцеве населення добре ставиться і до українців, і до росіян, і до представників інших націо­нальностей. Узбецьку мову повністю не вивчила, але на побутовому рівні розумію і спілкуватися можу. До народ­ження дітей працювала в ро­сійській школі, де викладала географію. Ось Аліса підросте, і планую знову повернутися туди.

А Ташкент... Він вже став мені рідним, адже тут наро­дилися  і відкривають світ мої діти.


Публикацию прочитали

Количество просмотров: 7591
delete
Галина Шевченко
Галина Шевченко, Александровка, свободный журналист "ХайВей" 

Теги

Для того, чтобы оценить статью, Вас необходимо войти в систему
Право оценивать рецензии на ХайВей можно получить от редакции сайта по рекомендации одного из журналистов ХайВей
Рекомендаций: +6
Всего комментариев: 12, Всего рецензий: 2
Укажите свой e-mail адрес, если Вы хотите получать комментарии к этому материалу
Подписаться

Для того, чтобы опубликовать сообщение в этой теме, Вам нужно ввойти в систему.

Рецензии

12:44 07/09/11
Журналистское мастерство
Язык и стиль
Форма подачи
Общее впечатление
Галина Шевченко Александровка
Дякую.
18:53 07/09/11
01:50 08/09/11
Журналистское мастерство
Язык и стиль
Форма подачи
Общее впечатление
Sveta Rybalko Харьков
Гарно підготовлене інтерв"ю, цікаво, інформативно, добре оформлено.
Галина Шевченко Александровка
Вдячна вам!
07:11 08/09/11

Комментарии

WG Прага
Рекомендует этот материал.
10:44 07/09/11
Галина Шевченко Александровка
Дякую.
11:06 07/09/11
Рекомендует этот материал.
12:49 07/09/11
Рекомендует этот материал. Почему?
Интересное интервью.
19:20 07/09/11
Галина Шевченко Александровка
Большое спасибо.
20:05 07/09/11
Богдан Горгота Запорожье
Рекомендує цей матеріал.
23:52 07/09/11
Галина Шевченко Александровка
Дякую.
07:12 08/09/11
Sveta Rybalko Харьков
Рекомендует этот материал.
09:49 08/09/11
Галина Шевченко Александровка
Дякую за підтримку.
09:53 08/09/11
Евгeний Киев
Рекомендует этот материал.
10:08 08/09/11
Галинко!!!
Ви не уявляєте,яка Ви МОЛОДЕЦЬ!!! Мені довелось 5 років прожити за кордоном а одній із Південноамериканських країн,а там сім*ї настільки ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ,що аж
диву даєшся!Познайомився з однією родиною,в якій є:українець,поляки,італійка,серб,
іспанка...Уявляєте,скільки мов звучить в таких сім*ях і для них це не дивина,а бачили б Ви,як дружно вони живуть та,наскільки поважають один одного?! Ваше інтерв*ю пробудило в мені спогади про такі зустрічі в Південній Америці...Дякую Вам
та,від щирого серця бажаю Вам - ВЕЛИКИХ ТВОРЧИХ УСПІХІВ!!!
00:25 25/01/12
Галина Шевченко Александровка
Щиро дякую за підтримку. Маю ще один матеріал на подібну тему. Якщо Вас це зацікавило, то знайдіть його на моїй сторінці - він носить назву "А там, де росте калина..."
08:30 25/01/12

Live

9 мин. назад

Сергей Кувалда комментирует материал В.Шекспір. Сонет 116

10 мин. назад

Сергей Кувалда рекомендует материал В.Шекспір. Сонет 116

57 мин. назад

Сергей Кувалда комментирует материал рассказ из жизни "Последний разговор с Олей в Храме"

1 час. назад

Сергей Кувалда комментирует материал рассказ из жизни "Последний разговор с Олей в Храме"

1 час. назад

Алекс Скиталец рекомендует материал Друге Народження Душі

1 час. назад

Белка Белкина комментирует материал Дозволь тобою милуватись

1 час. назад

Алекс Скиталец комментирует материал рассказ из жизни "Последний разговор с Олей в Храме"

1 час. назад

Белка Белкина комментирует материал Дозволь тобою милуватись

1 час. назад

Сергей Кувалда комментирует материал рассказ из жизни "Последний разговор с Олей в Храме"

2 час. назад

Андрей Андрей комментирует материал Дозволь тобою милуватись

3 час. назад

Белка Белкина комментирует материал Дозволь тобою милуватись

3 час. назад

Белка Белкина комментирует материал Дозволь тобою милуватись

3 час. назад

Белка Белкина комментирует материал Дозволь тобою милуватись

4 час. назад

Белка Белкина комментирует материал Дозволь тобою милуватись

4 час. назад

Влочега рекомендует материал Друге Народження Душі

4 час. назад

Алекс Скиталец комментирует материал Друге Народження Душі

5 час. назад

Алекс Скиталец рекомендует материал Санкции Путина

6 час. назад

Алекс Скиталец комментирует материал Санкции Путина

6 час. назад

Наталія Безсонова комментирует материал В.Шекспір. Сонет 116

6 час. назад

Геннадий Балашов публикует статью Санкции Путина

7 час. назад

Наталія Безсонова комментирует материал В.Шекспір. Сонет 116

7 час. назад

Андрей Андрей комментирует материал Дозволь тобою милуватись

7 час. назад

Андрей Андрей комментирует материал Дозволь тобою милуватись